Hyttas historie

Navnet Kalhovd kommer fra en av de avrundede toppene i nærheten av turisthytta og betyr gold eller bar kolle. For dem som har besøkt hytta en kald og klar vinterdag er det lett å forstå hva navnet sikter til. 

Det har bodd mennesker i områdene rundt Kalhovd i uminnelige tider. Ikke langt fra hytta ligger det både reinsdyrgraver og boplasser som dateres tilbake til steinalderen. 

Siden den tiden har områdene også vært brukt til seterdrift, jakt og fiske for lokalbefolkningen i bygdene rundt Tinnsjøen. 

Vår ”moderne” verden nådde Kalhovd i 1914. Da ble byggingen av den første Kalhovddemningen satt i gang, og fire år senere sto den store dammen klar. 

Hensikten med dammen var å begrense flomfaren og skaffe stabil vannføring i vassdraget mellom Tinn og Skien. 

I tidsrommet 1943 til 1947 ble en ny og større demning bygget på Kalhovd. Dette skjedde i forbindelse med byggingen av Mår kraftverk. Nå skulle Kalhovdmagasinet gi strøm til det moderne Norge. 

Hovedbygningen ved Kalhovd Turisthytte stammer fra den siste utbyggingen på Kalhovd og dateres fra midt på 40-tallet. Siden den gang er hytta utvidet og renovert en rekke ganger.