Fiske

Foto: Thor Kamfjord

Det er flere flotte fiskemuligheter i området rundt Kalhovd. De mest populære fiskeområdene er:

Høkja

Ved Kalhovd Turisthytte og mot Rjukan

Fiskekortet gjeld for Skånevatnet, Gloppetjønn, Øvre og Nedre Grotte, Haraldsjå, Trolltjønn, Reinstjønn, Øvre og Nedre Saudrivlan, Nivstjønnan, Nål, Langetjønn og Prestevatn.

Gjøyst

Fiskekortet gjelder for Gjøystvatn og Øvre og Nedre Strengetjønn

Maarfjell

Sør-øst på Hardangervidda

Fiskekortet gjelder for Kilsfjorden (ikkje Uksedalen), Kalhovdfjorden, Geitebufjorden, Grytefjorden, Viervatn, Reksjåen, Sletteidvatna og langs vestsida av Mårvatn mellom Vikbekk og Hellebekken (rett nord for Hellehovda)

Tessungdalen

Fiskekortet gjelder for følgende vann: Lufsjån (i Tinn), Øvåtjønnan, Ljotetjønnan, Holåtjønne, Borsjån, Simlartjønnan, Saltjønnan, Snakostjønne, Grobutjønnan, Hellersvatn, Djupelon, Småtjønnan syd for Djupelon, Gryvlenut-tjønnan (syd for Hellersvatn), samt Tessungdalselva oppstrøms Klappedikfossen (Volltveit).

Sams

Gjelder Storheller, Berunuten vest, Austre og Vestre Vollane, Mogen, Li og diverse småeigedomar i og rundt Bitdal, dessutan Rauland Statsallmenning.

Fiskekortet gjelder for Briskevatn, Bamsebutjørnane, Bitdalsvatn, Blånuttjørnane, Boshovdtjørnane (austsida), Brutjørnane, Dargesjåen, Eggetjørn (sudsida), Filleherbergvatn, Fisketjørnane, Fjellsjåen, Gjuvsjåen, Grunntjørn, Grysletjørnane, Gunleiksbuvatn, Hellevatn (asut- og sørvestsida), Hokkebrotnvatn, Honserudvatn, Kallungsjåen, Kostveitvatn, Kringlesjåen, Langevatn, Mortvatn, Møruvatn, Midnutvatnet (austsida) Mjågevatn, Nordre Kolnutgryslene, Ormevatn (Storheller), Raudåslækja, Reinshorntjørn, Sakrisvatn, Sandtjørn, Sandvatn,  Simletindvatn (austsida) Skardbuvatnet, Store Meinsvatn, Store Urdvatn (sudsida), Storhellervatn, Tjørndalstjørnane (ved Skardbu og ved Mogen) Tosketjørn, Torstjørni, Vassdalsvatn, Venetjørn, Vesle Bitdalsvatn, Vesle Gjuvsjåen, Vesle Skitfaltjørn, Vesle Vråsjøen (nordvestkanten), Viertjørn, Vollevatn, Vestre Vollenuttjønn, Vråsjåen, Vråsjåpollen, Vesle Vråsjåen Årmotvatni (austsida)

Øvre Numedal

Fisket gir tilgang til ørretfiske i hele Øvre Numedal statsallmenning og rennende vann i følgende vassdrag: Lågenvassdraget fra Lågaros til Ossjøen, Heinvassdraget fra Klovsteinsloni til Ossjøen, Djupa og Djupestubben. Alt vann i Lågenvassdraget fra Ossjøen til Pålsbufjorden/Nore og Uvdal grense.