Foto: Gry Thyrrestrup

PRAKTISK info for sommeren 2021

 INFO OM GAUSETVEIEN (FV 756) MELLOM ATRÅ OG KALHOVD

GAUSETVEIEN ÅPNER DEN 13. AUGUST

Fredag den 13. august åpner veien igjen inn til Kalhovd. 

Veien vil foreløpig holdes åpen, men det kan forekomme sperring i kortere perioder på opp til 20 min. Vi vil gi ut ny info ved evt. endringer i tilgjengeligheten på veien.

FRAKT AV SYKLER MED KROSSOBANEN

I sommer vil det bare være mulig å frakte sykler med Krossobanen i følgende tidsrom

Formiddagen fra kl. 08.30-11.00

Etter middag etter kl. 17.00

For mer info les her:

 https://www.krossobanen.no/sykkelsommer

Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Aktiviteter

Foto: Marius Dalseg Sætre
Foto: Gry Thyrrestrup
Foto: Marius Dalseg Sætre
Foto: Marius Dalseg Sætre